četrtek, 18. julij 2013

Poročno darilo
A wedding giftAVGUSTvarjanja slika na steklu za poročno darilo.
Da mi jima bila skupna pot z rožicami postlana. :)

AVGUSTvarjanja painting on glass for a wedding present.
Let their joined path be sprinkled with flowers. :)

4 komentarji:

Lepo je videti, da listaš po mojem spletniku. Vabim te, da napišeš svoje mnenje;

It's nice to see that you're browsing through my blog. I'm inviting you to write your opinion:

Related Posts with Thumbnails