četrtek, 11. julij 2013

Veselostno
MerrilyZaradi tlorisa triperesne deteljice je zelška cerkvica, ta renesančni arhitekturni spomenik, ki ga je v svoji Slavi vojvodine Kranjske omenjal že Valvasor, kako blagodejen vpliv da ima, edinstven v Sloveniji in spokojno kraljuje sredi širnih notranjskih poletnih travnikov.

Tam mi je Miro nabral najlepši šopek, ki sva ga potem zataknila za brisalec in veselostnega srca odbrzela naprej.

Because of the three-leaf clover ground plan the Zelše church is unique in Slovenia. It is a renaissance monument reigning in the middle of beautiful summer meadows in Notranjska region and was mentioned already in one of the most famous books in our literature history, written by Valvasor, saying that the church has beneficial effects.


In that beautiful place Miro picked the loveliest little bouquet for me, which we later stuck behind windshield wiper and merrily drove forward.

2 komentarja:

Lepo je videti, da listaš po mojem spletniku. Vabim te, da napišeš svoje mnenje;

It's nice to see that you're browsing through my blog. I'm inviting you to write your opinion:

Related Posts with Thumbnails