ponedeljek, 09. maj 2016

Zelena, modra, zelena
Green, blue, greenZačeli smo v Strunjanu, z zeleno sladico, se nato spajali z neskončno spomladansko portoroško modrino in zaključili v zelenih Sečovljah, navijajoč za Mirovega brata, ki je (s plemenitim namenom in v zaključku s pomočjo prijateljev, zaradi poškodbe) pretekel državo v samo treh dneh(!).

We started in Strunjan, with a green dessert, then we were merging with the spring blue horizons of Portorož and ended up in the greens of Sečovlje, cheering at the finish line for Miro’s brother after running across the whole country in just three days (with a help of his friends, because of an injury at the end). Crazy phenomenal!

1 komentar:

Lepo je videti, da listaš po mojem spletniku. Vabim te, da napišeš svoje mnenje;

It's nice to see that you're browsing through my blog. I'm inviting you to write your opinion:

Related Posts with Thumbnails