torek, 20. november 2012

Sobotne delavske prigode
Saturday's renovation anecdotes


Pogled navzdol na trto z balkona najinega nastajajočega doma.
Looking down to the vine from the balcony of our future home.

En ubog star radio imava nastavljen na neko nevemkaterože postajo, kjer v večini vrtijo vedno ene in iste komercialne komade, ki nama gledajo že iz ušes; ravno zato, ker takrat, še posebej, ko nastopi kriza, rabiva prav to, da se malo ponorčujeva, obnašava bebasto in občasno noriva ob motivacijskih krikih.
We have set this poor old radio to one station where they mostly play the same commercial songs again and again that we are already fed of them, but this is exactly what we need, especially in a time of crisis, because we can make fun of it, act stupid and do some crazy dance with occasional motivation screams.


Odkar sva kupila tistega rumenca, sta modri in rdeči kar naenkrat vedno in povsod čudežno pri roki.
Ever since we bought that yellow guy the blue and the red one are suddenly always at your hand when needed.


Najina mizica z malico je tako vabeča! Saj res, Miro mi je obljubil, da mi za vsakih 50, ali pa je morda rekel?, ja mislim, da je res rekel, da mi za vsakih 30 sčiščenih in obrušenih parketnih deščic kupi eno tistole njami dobro riževo mleko s kakavom. Z vsako deščico, z vsakim zabojem, z vsakim dnem se mi zdi, da sem se zelo, zelo slabo izpogajala, hm …
Our little inviting camping table with malica [I can’t find an appropriate word in English, it’s a meal between the main ones, like a snack, but it is more than snack; a very useful word indeed! :)].
Oh, right, Miro promised to buy me for every 50, or did he say 30?, yes, I believe he did say that for every 30 cleaned and sanded parquet tiles he will buy me that njami delicious rice milk with cocoa. With every tile, with every box, with every day going by I think I’ve made a bad, a terribly bad negotiation deal, hm …


Lani je Miro v drugi sobi parket polagal prvič, ...
Last year Miro laid the tiles in another room for the first time ...

… zdaj pa je že tak mojster, da so bile te štiri vrstice položene v trenutku, mene pa pošteno skrbi, kako bom sledila temu tempu, da bodo deščice pravočasno pripravljene.
(na slikah tu lahko vidite, da je bil parket prej sicer sestavljen v lepši vzorec, a ker je bil na nekaterih mestih poškodovan in ker sva spremenila tloris, ni šlo drugače, kot da ga pomečeva ven; tu pa vidite, koliko dela sva si s tem nakopala)
… and now he is an expert. This four rows were made in a blink of an eye and I’m getting worried how to follow him by cleaning them so quickly.

(here you can see that the parquet had much prettier pattern before, but because it was damaged in some places and because we changed the floor plan we had no other option but to throw it all out; and here you can see how much more work we have given to ourselves by doing it)

Takole Miro skrbi, da se ne začneva dolgočasiti in ostajava osredotočena na delo. :)
This is how Miro takes care we don’t get bored and stay focused on working. :)


Še en pogled na trto z balkona najinega nastajajočega doma.
Looking down to the vine from another angle of the balcony of our future home.

Ni komentarjev:

Objava komentarja

Lepo je videti, da listaš po mojem spletniku. Vabim te, da napišeš svoje mnenje;

It's nice to see that you're browsing through my blog. I'm inviting you to write your opinion:

Related Posts with Thumbnails