četrtek, 01. december 2011

Stokrat lepše!
Hundred times more beautiful!Vedno si znam zelo dobro predstavljat, kako je nek kraj, ki ga v živo še nisem videla, lep in vedno že vnaprej vem, da je zagotovo še lepši, kot si predstavljam, pa se potem vedno zgodi, da, ko ga končno vidim na lastne oči, si rečem: tole je pa še stokrat lepše, kot sem si predstavljala! :)

In tako se je zgodilo tudi z Lovrenškimi jezeri na Rogli, o katerih lepotah so mi velikokrat govorili in me vabili tja na izlet. Sem imela prav, ko sem jim verjela.

I can always imagine quite well how some place that I’ve never seen in person is beautiful and I always know in advance that it’s probably even more beautiful than in my imagination, but it happens again and again that when I finally see it on my own eyes I say to myself: this is hundred times more beautiful than I imagined before! :)

And this is what happened also with Lovrenška jezera on Rogla plateau, of which beauties I’ve been told many times before and been invited to visit. I was so right to believe them!

4 komentarji:

Lepo je videti, da listaš po mojem spletniku. Vabim te, da napišeš svoje mnenje;

It's nice to see that you're browsing through my blog. I'm inviting you to write your opinion:

Related Posts with Thumbnails