nedelja, 13. november 2011

Nad dolenjskimi griči
Above the hills of Dolenjska


pri prijateljih v njihovem nastajajočem novem domu
at friends' almost finished new house

1 komentar:

Lepo je videti, da listaš po mojem spletniku. Vabim te, da napišeš svoje mnenje;

It's nice to see that you're browsing through my blog. I'm inviting you to write your opinion:

Related Posts with Thumbnails