četrtek, 10. april 2014

Rdeča
Red


Na, temu jaz pravim ključ! :)
Now, this is what I call a key! :)

Pri francoskem delu naše družine je na mizi še toliko več sira. :)
In the French part of our family there is even more cheese on a table. :)

Kako lepo je prejeti poročno vabilo s pečatom, na katerem je vtisnjen znak,
ki si ga za srečni par nekoč ti oblikoval! :)
It is so cool to receive a wedding invitation with a seal, pressed by logo
that you once designed for the happy couple! :)

2 komentarja:

Lepo je videti, da listaš po mojem spletniku. Vabim te, da napišeš svoje mnenje;

It's nice to see that you're browsing through my blog. I'm inviting you to write your opinion:

Related Posts with Thumbnails