sreda, 22. januar 2014

Ne tič ne miš
Neither fish nor fowlJe vrag, ko objavi ne morem prilepiti nobene sezonske oznake. Tole ni ne tč ne mš.
 

Pač pa razmišljam, če naj uvedem novo oznako »zdravilno«, ker – takile pogledi imajo blagodejen vpliv na počutje, mar ne!

It’s annoying when you can not give any of the season labels on the post. This is neither fish nor fowl [or, neither fowl nor mouse, as we say :)].
 

Thinking though, should I add a new label “healing”, because – such views have beneficial effect to our well-being, haven’t they!

1 komentar:

Lepo je videti, da listaš po mojem spletniku. Vabim te, da napišeš svoje mnenje;

It's nice to see that you're browsing through my blog. I'm inviting you to write your opinion:

Related Posts with Thumbnails